English Dictionary

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

a
yon
a bunch (noun)
yon pakèt (non)
aback (adverb)
pa sipriz (advèb)
aback (Adj.)
etone (Adj.)
abandon (verb)
abandone (vèb)
abandon (verb)
kite (vèb)
abandoned (Adjective)
abandonnen (Adjektiv)
abase (verb)
abese (vèb)
abase (Verb)
bese (Vèb)
abash (verb)
demoralize (vèb)
abbreviate (verb)
abreje (vèb)
abdicate (verb)
abandone (vèb)
abdicate (verb)
abduct (verb)
kidnape (vèb)
abduction (noun)
anlèvman (non)
aberration (noun)
defo (non)
abet (verb)
ensite (vèb)
abet (verb)
eksite (vèb)
abhor (verb)
deteste (vèb)
abhor (verb)
rayi (vèb)
abhor (Verb)
deteste (Vèb)
abhor (Verb)
pa vle wè (Vèb)
abide (verb)
respekte (vèb)
ability (noun)
abilite (non)
ability (noun)
aptitid (non)
abject (adjective)
abjèk (adjektif)
able (adjective)
kapab (adjektif)
able-bodied (Adj.)
anfòm (Adj.)
able-bodied (noun)
aboard (adverb)
abò (advèb)
aboard (Prep.)
nan (Prep)
abolish (verb)
aboli (vèb)
abolish (verb)
sispann (vèb)
abolished (verb)
aboli (vèb)
abolition (noun)
abolisyon (non)
abolitionist (noun)
abolisyonis (non)
abound (verb)
fè pèpèt (vèb)
abound (Verb)
Gen anpil (Vèb)
about (Preposition)
anviwon (prepozisyon)
about (Prep.)
konsènan (Prep.)
about (Prep)
apwopo (Prep)