Courtesy and respect/Lizay ak respè
English


Haitian Creole
Please

Tanpri
Souple

Thank you

Mèsi

Thank you very much

Mèsi anpil

You're welcome.

Pa de kwa.
De ryen.
Ou merite.

No problem.

Pa gen pwoblèm.
Pa gen pàn.

Excuse me.

Eskize mwen.

I'm sorry.

Padon.

Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a