First Meeting/Premye Rankont

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

What is your name?

Kijan ou rele?

My name is Jocelyn.

Mwen rele Jocelyn.

What about you?

E ou menm?

I am happy to meet you.

Mwen kontan fè konesans ou.

Where are you from?

Moun ki kote ou ye?

I am from Carrefour.

Mwen se moun Kafou.

Are you Haitian?

Se ayisyen ou ye?

I am from Miami.

Mwen se moun Miyami.

I am from the U.S.

Mwen se moun Etazini.

I am from Canada.

Mwen se moun Kanada.

How long are you staying here?

Konbyen tan w ap fè isit?

Two weeks

De (2) semèn

Two months

De (2) mwa

I am here for work.

Mwen vin isit pou travay.

Can I offer you something to drink?

Mwen ka ba ou yon bagay pou w bwè?

Yes, please.

Wi, tanpri.

What would you like to drink?

Kisa ou ta renmen bwè?

No, thanks.

Non mèsi.