Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Twò vit pa rive.

Just because you are going fast does not mean you will arrive.

Twò prese fè ou bo sou nen.

Too much hurry makes you kiss the nose.

Tout moun se moun, tout moun pa menm.

All people are people but not all people are the same.

Tout bèt jennen mòde.

Any strain animal will bite.

Toujou gen retay kay tayè.

There are always leftovers at the tailor's house.

Twou bounda w won... ou bezwen pete kare.

Your anus is round... you need to fart square.

Toro ki begle pa gra.

The bull that lows is not fat.

Ti pil ti pil fè chaj.

A little amount plus a little amount make a load.

Ti mapou pa grandi anba gwo mapou.

Little baobab trees do not grow at the foot of big baobab trees.

Ti kouri kenbe tete; gwo kouri, lage tete.

For a little run, hold your breast; for a big run, don't hold your breast.

Ti koulèv k'ap grandi se anba wòch ke li rete.

Little snakes need to grow in hiding.

Ti kou ti kou bay lanmò.

Light blows [again and again] bring death.

Ti chen gen fòs sèlman devan kay mèt li.

A puppy is strong only before his master's house.

Ti bwa ou pa wè a, se li ka pete je w.

The small stick you do not see is the one that may puncture your eye.

Tete pa janm twò lou pou mèt li.

Breasts are never heavy for their owner.

Tande pa di konprann pou sa.

To hear does not mean to understand.

Tande ak wè se de.

To hear and to see are two different things.

Tan ale, li pa tounen.

Time goes, but does not come back.

Bèf ak ke pa janbe dife.

An ox with a tail does not walk over fire.

Bèf dèyè bwè pi bon dlo.

The ox that comes last drinks better water.

Bèf pa di savann mèsi.

The ox does not thank the field.

Bèf san ke, Bondye pouse mouch pou yo.

God will clear the flies for the ox with no tail.

Bèl anfòm pa vle di lasante.

Pretty and in shape do not mean healthy.

Bèl antèman pa vle di paradi.

A nice funeral does not mean access to paradise.

Bèl cheve pa lajan.

Nice hair is not money.