j

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Jwe ak makak, men pa manyen ke-l.

You may play with the monkey, but don't play with its tail.

Joumou pa donnen kalbas.

A pumpkin does not bear gourds.

Jijman Bondye vini sou bourik.

God's judgment comes on a donkey.

Je wè, bouch be.

The eyes see, the mouth is silent.

Jan ou vini se jan an yo resevwa ou.

The way you come is the way people will receive you.

Jan ou bat tanbou, se konsa nou danse.

The way you beat the drum is how we dance.

Jan chat mache, se pa konsa li kenbe rat.

The way the cat walks is not the way it holds the rat.