l

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Li pale franse.

He speaking French (so is likely to be deceiving you).

Lane pase toujou pi bon.

Past years are always better.

Lè yo vle touye chen yo di l fou.

When they want to kill a dog they say its crazy.

Lespwa fè viv.

Hope makes one live.

Lè yon chodyè cho, ou pa desann li ak men.

When a pot is hot, you do not take it down with your hands.

Lè w’ap neye, ou kenbe branch ou jwenn.

When you are drowning, you hang to the branch you reach.

Lè setan ou echi (lè ou fin’ fè tan ou), se ale p’ou ale.

When your seven years are over (when your time is done), you [must] go for good.

Lè pyebwa jwe ak van, li pèdi fèy li.

When the tree plays with the wind, it loses its leaves.

Lè labouyi cho, ou manje-l a rebò.

When the porridge is hot, you eat it on the side.

Lè kabrit gen twòp mèt, li mouri nan solèy.

When a goat has too many masters (owners), it dies (tied) in the sun.

Lang pa lanmè, men li ka neye-w.

The tongue is not the sea, but it can drown you.

Lane pase toujou pi bon.

'Last year' is always better.

Lamepriz vo mye ke larepons.

Contempt is better than an answer.

Lajan kase wòch.

Money breaks rocks.

Labou rete kouran.

The mud stops the flow.