Feb 26, 2020

4 prensip òtograf kreyòl la

Òtograf lang kreyòl la gen kat (4) pensip fondamantal:

  1. Chak lèt rete nan wòl yo

  2. Chak son ekri menm jan

  3. Nanpwen lèt ki bèbè

  4. Chak lèt gen yon sèl son

Haitian Creole orthography has four fundamental principles:

  1. One sign for each sound

  2. The same sign for the same sound

  3. No silent letter

  4. Each letter has its own function

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *