Aug 30, 2020

Alfabè kreyòl la ak grafèm yo. Èske ou konnen yo?

Jan nou te pwomèt ou, men dezyèm videyo nou sou òtograf kreyòl la ki chita sou alfabè kreyòl la. Nan videyo sa a, w ap konprann ki diferans ant alfabè angle oswa franse ak alfabè kreyòl la, kijan nou rele senbòl yo ki nan alfabè kreyòl la, epi kisa sa vle di “Chak lèt rete nan wòl yo”.

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *