Aug 30, 2020

An nou pratike: Grafèm A, a

An nou pratike òtograf kreyòl la. N ap kòmanse ak grafèm A. Demen n ap pratike dezyèm grafèm nan : AN.

Si w pa konnen kisa yon grafèm ye, videyo sa a:

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *