Feb 01, 2020

Mwen tann san di w mo paske chat pran lang mwen

Klike anwo a pou w tande Pierre Michel k ap li pwezi a.

Mwen kanpe devan w biwo,
Devan w fanm bouch woz,
Yon fanm je kale ki pa wè m ni nan rèv, ni nan fim,
Li bezwen tan pou l tann mesye ak madanm jeswi,
Mwen gen tan pou m tann
M ap tann

Mwen kanpe devan w biwo,
Devan w nonm kòlte kage sou do,
Fò w ta di gen lontan li vire paj listwa m nan liv l ap li a,
Li bezwen tan pou l li,
Mwen gen tan pou m tann
M ap tann

Mwen kanpe devan pwòp batistè m,
L ap gade m, m ap gade l
Je m koule dlo,
Po l koule swe,
Li pran tan gade m ki kenbe akdesè grann mwen tèt anba

Mwen kanpe devan jij natirèl mwen,
Avoka m ap defann mwen,
Yo pale, yo pale, yo pale
Yo pale daki sou do m
Yo bezwen tan pou yo toke atik vi ak atik iv
Mwen gen tan pou m tann santans mwen

Mwen nan klas mwen,
Devan pwofesè m, pami kamarad mwen,
Y ap tann mwen pale pou yo ri m,
Y ap tann mwen pale pou pini m,
Mwen pa di yon mo
Konvèzasyon yo pa pou mwen,
Se pa mwen y a ri,
Mwen gen tan pou tann mwen rive lakay mwen, kote lide m ka pran lari san pèmi ni kontravasyon nan badinen ak ti vwazen
M ap tann

Mwen chita nan legliz mwen,
Sèl kote m gen tan pou m kabicha, fè kout tèt, pandan pawòl pou libere nanm nwa m ap fè pwezi, literati, filozofi pou pechè po blan
Yo gen tan pou yo pale franse,
Mwen gen tan pou m tann lafen di monn

Mwen tann, mwen tann, mwen tann
Mwen tann ak dlo nan je,
Mwen tann ak kè sere
Mwen tann anba mepri,
Mwen tann ak fo espwa m a konprann

Mwen tann kon w egare
Kon w zonbi mannmannan nan chenn blan mannan tout koulè, tout krinyè
Mwen tann kon w valpa
Kon w ryennafè san avni, san kilti, sanzabri

Mwen tann san di w mo paske chat pran lang mwen.
Wi, dechèpiyè, eksplwatè, pechè latè,
Kolon blan, kolon nwè, kolon klè, zuilit tilotit pran lang mwen kite m bèbè.

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *