May 16, 2020

Fyète koulè po n, flote pou libète donnen

Fyète koulè po n, flote pou libète donnen
 
Yo ise w sou wozo
Kou mannken
Nan jaden
K ap chase zwezo
 
Ou bat lapli
San parapli;
Nan bat solèy,
Ou pa gen parèy.
 
Yo monte w,
Yo bese w,
Yon lè w s’on joujou,
Yon lè w s’on bijou.
 
Ou se dra pou kouvri
Kadav ki gen lonè lapatri,
Moniman sou tonm tout esklav,
Temwen kont tout kolon epav.
 
Ou se echap prezidan,
Banyè tout rezidan.
Ou rakonte listwa
Se nou k fè libète vin lwa.
 
Ou se drapo n,
Fyète koulè po n.
Ou se meday nou,
Senbòl kouray nou.
 
Flote jouk zòrèy kònen.
Flote pou libète donnen.

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *