Feb 04, 2020

Lang long pou pale, repale, depale

Lang long kou plòtonn fil k ap ise kap pou al swete zetwal larezone,

Lang long kou rasin bwa k ap franchi zantray latè pou bouske dlo nan tan sechrès,

Lang long pou travèse loseyan konsyans,

Lang long pou file trape tout sa lespri kapab imajine,

Lang long pou konekte rèv ak reyalite,

Lang long pou travèse nesans, lavi, lanmò, jouk nan letènite,

Lang long pou pale sa l wè ak sa l pa wè,

Lang long pou janbe lanmè ak yon sèl pa,

Lang long pou fè silans isit pale laba,

Lang long pou pale, repale, depale

Lang long pou dewoule sou fòm pwezi pye vè arimen san mezi

Lang long pou fofile chak lèt lafèy, chak son lapawòl

Lang long pou l antre menm disèt longè nan lye sakre l pa dwe rantre

Lang long pou mare kilti youn ak lòt,

Fou y’anba kòd pou libere konsyans, simaye konesans

Lang long pou l rezime, mezire, detaye, esplike ata diskou moun fou

Lang long pou lonnen valè pawòl tripotay, paladò, malpalan, radotè ka pale

Lang long pou lanse menm pawòl sovaj k ap galonnen nan savann eskonbrit

Non, lang pa gen mezi

Lang lonnnng

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *