Search Result: after

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

after

aprè

after Prep.

dèyè Prep.

Behind in place or position.

Plas oswa pozisyon dèyè.

Kids are lining up one after the other.

Timoun yo fè liy youn dèyè lòt.

after

apre (dèyè)

after

dèyè

after

apre

after

apre

after

apre

after

apre

Similar Words » Mo Ki Sanble

after

(Prep.)

dèyè

(Prep.)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?