Similar Words » Mo ki Sanble
appreciate
apresye
appreciate
apresye
appreciate (verb)
apresye (Vèb)

• appreciateEnglish


Haitian Creole
appreciate (edit) verb
[ uh-pree-shee-eyt ]
Origin: From Ecclesiastical Late Latin appretiatus, past participle of appretiare, appraise to rise in value
To know and accept the value of something.

Konnen ak aksepte valè yon bagay.
apresye Vèb
[ a-p-r-e-s-y-e ]
Orijin: Ki sòti nan Ansyen Laten Ekleziastik apretiatus, patisip pase vèb appretiare, appraise pou ogmante valè.
I appreciate my friend's candor.
Mwe apresye franchiz zanmi mwen an.


English


Haitian Creole
appreciate (edit)


apresyeEnglish


Haitian Creole
appreciate (edit)


apresye

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?  


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a