Search Result: asthma

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

asthma

opresyon

If you have asthma, this can get worse during pregnancy.

Si ou soufri opresyon, li ka vin pi mal lè w ansent.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?