Search Result: astray

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

astray

gaye

She has gone completely astray.

Manzè gaye nèt.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?