Search Result: big shot

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

big shot

zotobre

There were a lot of big shots at the party.

Te gen yon pakèt zotobre nan fèt la.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?