Search Result: bouke

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

tired

bouke

I am tired of waiting. I am going back home.

Mwen bouke tann. M ap rantre lakay mwen.

weary

bouke

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?