Search Result: chabrak

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

influential person

chabrak

There were a lot of influential people at the party.

Te gen anpil gwo chabrak nan fèt la.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?