Search Result: fevriye

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

February Noun

fevriye Non

the second month of the year

dezyèm mwa nan ane an.

We celebrate Valentine's Day in February.

Nou selebre Sen Valanten nan mwa fevriye.

Similar Words » Mo Ki Sanble

February

(Noun)

fevriye

(Non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?