Search Result: flame

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

flame

flanm dife

flame

flanm

The flame of the candle is flickering.

Flanm bouji a ap fè mwikmwik.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?