Search Result: flanm

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

blaze

flanm

flame

flanm

The flame of the candle is flickering.

Flanm bouji a ap fè mwikmwik.

flanm

flame

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?