Search Result: goudougoudou

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

earthquake noun

goudougoudou non


The shaking of the ground

Lè tè a souke

An earthquake is always unpredictable.

Ou pa ka di ki lè yon goudougoudou ap pase.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?