Search Result: graje

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

abrade verb

graje vèb

to wear off (skin) by scraping or rubbing

retire (po) nan graje oswa frote

The harsh leather abrades his skin.

Kui ki di a graje po li.

shredded

graje

Similar Words » Mo Ki Sanble

abrade

(verb)

graje

(vèb)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?