Search Result: grouchy

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

grouchy

tchak

She's always grouchy when just waking up.

Li toujou tchak lè li fenk leve

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?