Search Result: heartache

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

heartache

chagren


She traveled a lot after the divorce to cure her heartache.

Li te vwayaje anpil apre divòs la pou geri chagren li a.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?