Search Result: homesick

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

homesick

chagren

I'm homesick, I want to go home.

Mwen chagren, mwen vle ale lakay mwen.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?