Search Result: just

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

just

annik

just

jis

just

apèn

Mwen apèn rive lakay mwen.

I just got home.

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?