Search Result: kólgat

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

toothpaste

kólgat

She still has toothpaste on her mouth.

Li gen kólgat sou bouch li toujou.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?