Search Result: lanvè

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

inside out

lanvè

He turned his shirt inside out.

Li vire chemiz li lanvè.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?