Search Result: lavalas

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

flood

lavalas

Lavalas la bwote tout bon tè a desann.

The flood carried off all the good soil.

avalanche

lavalas

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?