Similar Words » Mo ki Sanble
omen
nonmen
naming
nonmen
nonmember
nonmen
namesake
nonmen
nominate
nonmen

• nonmenEnglish


Haitian Creole
appoint (edit) verb
[ uh-point ]
Origin: Middle English apointen from Old French apointer.
To choose an individual for a position or office.

Chwazi yon moun pou yon pòs oswa yon fonksyon.
nonmen vèb
[ non-men ]
Orijin: Anglè Mwayen apointen ki sòti nan Ansyen fransè apointer.
The board appointed a new director.
Konsèy la te nonmen yon nouvo direktè


English


Haitian Creole
appoint (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
nominate (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
rename (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
appointed (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
naming (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
namesake (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
omen (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
nameless (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
renown (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
nonmember (edit)


nonmen

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?  


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a