Search Result: ozany

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

overjoyed

ozany

He’s overjoyed because he hit the jackpot in the lottery.

Misye ozany paske li fè gwo lo a nan lotri a.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?