Search Result: palmis

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

palm

palmis

palm tree

palmis

There is a bird sitting on the palm tree.

Gen yon zwazo ki pose sou pye palmis la.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?