Search Result: planin

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

birth control

planin


She took birth control pills so she would not have any more children.

Li te pran grenn planin pou li te ka sispann fè timoun.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?