Search Result: refrigerator

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

refrigerator

frijidè

The refrigerator broke down.

Frijidè a an pàn.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?