Search Result: straight

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

straight

dwat

straight

dirèk

This is a straight flight to Cap-Haitien.

Sa a se yon vòl dirèk jiska Okap.

straight

ann òd

in order

straight

etewoseksyèl

heterosexual

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?