Search Result: stubborn

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

stubborn

towo

stubborn

tèt di

stubborn

wondondon


He's so stubborn he drives me crazy!

Li tèlman wondondon li fè m fou!

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?