Search Result: stubborn

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

stubborn

wòklò

He lost his job because he was so stubborn.

Li pèdi travay li nan fè wòklò.

stubborn

tèt di

stubborn

wondondon


He's so stubborn he drives me crazy!

Li tèlman wondondon li fè m fou!

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?