Search Result: talonnen

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

stalk

talonnen

He was arrested for stalking his ex.

Yo te arete li paske li t ap talonnen ansyen mennaj li.

hound

talonnen

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?