Similar Words » Mo ki Sanble
turtle
tti
turtle (Noun)
tòti (Non)
turtleneck
turtleneck

• turtleEnglish


Haitian Creole
turtle (edit) Noun
[ tur-tl ]
Origin: altered, probably influenced, influence by turtle(dove) from French tortue
any of a large and widely distributed order (Testudines) of terrestrial or aquatic reptiles having a toothless beak

nenpòt reptil terès yo distribye (Testudines) oswa akwatik ki pa gen dan nan bèk li.
tòti Non
[ t-ò-t-i]
Orijin: modifye, pwobableman gen enfliyans, mo tortue nan lang franse a enfliyanse li.
Turtle are common on the southern coast-line
Òdinèman ou jwenn tòti sou kot sid la.


English


Haitian Creole
turtle (edit)


tti

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?  


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a