Search Result: woulib

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

ride

woulib

I need a ride home.

M bezwen yon woulib lakay mwen.

coasting

woulib

He was coasting downhill.

Li lage machin nan sou woulib pou desann pant la.

rollover

woulib

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?