Bathroom/Twalèt

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

sink

lavabo

faucet

tiyo

mirror

glas

toilet

twalèt

toilet seat

chèz twalèt
sèk twalèt

toilet lid

kouvèti twalèt

toilet bowl

bòl twalèt

flush handle

manch pou flòch

toilet paper

papye twalèt

toilet paper holder

Pòt papye twalèt

toilet bowl brush

Bwòs twalèt

shower

Ponp

shower head

tèt douch

bathmat

tapi twalèt

bath towel

sèvyèt pou benyen
sèvyètdebeny

hand towel

sèvyèt pou men

wash cloth

twal pou lave kò
twal pou foubi

towel rod

Ba pou sèvyèt

soap dish

veso pou mete savon
bwat savon

bath gel

Savon likid pou benyen

toothbrush

bwòs dan

toothpaste

pat dantifris

toothbrush holder

Pòt bwòs dan

shampoo

Chanpou

hairbrush conditioner

bwòs cheve
bwòs tèt

tweezers

pens

nail file

Lim zong

nail clippers

Tayzong

scissors

Sizo

cotton balls

boul koton

cotton swabs

Aplikatè