Birds/Zwazo

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

eagle

èg

blackbird

mèl

swallow

iwondèl

sparrow

tikit

hawk

malfini

raven

kòbo

nightingale

wosiyòl

robin

wouj gòj

hummingbird

wanga nègès

gray kingbird

pipirit

woodpecker

sèpantye

ani

boustabak

ringdove

toutrèl

crow

kònèy

peacock

pawon

pigeon

pijon

ground dove

zotolan

swan

siy

stork

sigòy