Body Parts/Pati nan Kò a

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

hair

cheve

eye

je

face

figi

neck

kou

arm

bra

hand

men

finger

dwèt

stomach/belly

vant

leg

janm

toe

zòtèy

nose

nen

ear

zòrèy

mouth

bouch

tooth

dan

shoulder

zepòl

elbow

koud

chest

pwatrin

hip

ranch

knee

jenou

foot

pye