Farm animals/Zanmimo

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

cow

bèf

bull

towo

ox

bèf

calf

ti bèf

sheep

mouton

ewe

femèl mouton

lamb

ti mouton

goat

kabrit

pig

kochon

horse

cheval

mule

milèt

mare

femèl cheval

donkey

bourik

chicken

poul

rooster

kòk

duck

kana

goose

zwa

turkey

kòdenn