Months of the Year/Mwa yo nan Ane a

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

January

janvye

February

fevriye

March

mas

April

avril

May

me

June

jen

July

jiyè

August

out

September

septanm

October

oktòb

November

novanm

December

desanm