Days of the Week
Jou yo nan Semèn nan
Months of the Year
Mwa yo nan Ane a
Seasons of the Year
Sezon yo nan Ane a
Numbers 1-10
Nimewo yo 1 jiska 10
Numbers 11-20
Nimewo yo 11 jiska 20
Numbers 21 and more
Nimewo yo 21 ak plis
Family
Fanmi
Colors
Koulè
Fruits
Fwi yo
Vegetables
Legim yo
Domestic animals
Bèt kay
Farm animals
Zanmimo
Position
Pozisyon
Sea Creatures
Bèt Lanmè
Reptiles
Reptil
Wild Animals
Bèt Savann
Insects
Ti bèt
Birds
Zwazo
Body Parts
Pati nan Kò a
Human Organs
Ògàn Moun yo
Body Systems
Sistèm ak Aparèy Kò a
Transportation
Transpò
In The Kitchen
Nan Kizin Nan
Bathroom
Twalèt
Beauty Products
Pwodui Bote


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a