25,831 Words » Mo

Word of the Day » Mo Jodi a

February 19, 2020


solve » rezoud

Yelling is not going to solve your problems.

Se pa lè w kriye a pwoblèm ou yo pral rezoud.