28,366 Words » Mo

Word of the Day » Mo Jodi a

December 3, 2021


glutton » aloufa

She is such a glutton.

Li se yon vrè aloufa.

December 2, 2021


wine » diven

Let the wine age.

Kite diven an vyeyi.

December 1, 2021


wine » diven

Let the wine age.

Kite diven an vyeyi.

November 30, 2021


sea » lanmè

He almost drowned in the sea because he can't swim.

Li manke neye nan lanmè a paske li pa konn naje.

November 26, 2021


landscape » peyizaj

We stopped at the top of the mountain to admire the landscape.

Nou te kanpe sou tèt mòn nan pou admire peyizaj la.

November 24, 2021


Miss » rate

I missed the flight because i overslept.

Mwen rate vòl la paske dòmi twonpe m.