27,047 Words » Mo

Word of the Day » Mo Jodi a

February 8, 2021


toothpaste » kólgat

She still has toothpaste on her mouth.

Li gen kólgat sou bouch li toujou.

February 7, 2021


bathe » benyen

The kids like to bathe in the pool.

Timoun yo renmen benyen nan pisin nan.

February 5, 2021


sizzle » tchwè

The bacon began to sizzle in the pan.

Bekonn nan te kòmanse fè tchwè nan pwelon an.

February 4, 2021


grater » graj

Grate the manioc with a grater.

Graje manyòk la ak yon graj.

February 3, 2021


steam » toufe

You have to steam the rice

Fòk ou toufe diri a.