Similar Words » Mo ki Sanble
appoint
nome
appointee
Apwouve
appointed
nonmen
appointment (noun)
randevou (non)
appoint
nonmen

• appointEnglish


Haitian Creole
appoint (edit) verb
[ uh-point ]
Origin: Middle English apointen from Old French apointer.
To choose an individual for a position or office.

Chwazi yon moun pou yon pòs oswa yon fonksyon.
nonmen vèb
[ non-men ]
Orijin: Anglè Mwayen apointen ki sòti nan Ansyen fransè apointer.
The board appointed a new director.
Konsèy la te nonmen yon nouvo direktè


English


Haitian Creole
appoint (edit)


dezinyenEnglish


Haitian Creole
appoint (edit)


nonmenEnglish


Haitian Creole
appoint (edit)


nome

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?  


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a