Similar Words » Mo ki Sanble
appreciate (verb)
apresye (Vèb)
appreciative
apresye
indulge
apresye
appreciate
apresye
appreciate
apresye

• apresyeEnglish


Haitian Creole
appreciate (edit) verb
[ uh-pree-shee-eyt ]
Origin: From Ecclesiastical Late Latin appretiatus, past participle of appretiare, appraise to rise in value
To know and accept the value of something.

Konnen ak aksepte valè yon bagay.
apresye Vèb
[ a-p-r-e-s-y-e ]
Orijin: Ki sòti nan Ansyen Laten Ekleziastik apretiatus, patisip pase vèb appretiare, appraise pou ogmante valè.
I appreciate my friend's candor.
Mwe apresye franchiz zanmi mwen an.


English


Haitian Creole
appreciate (edit)


apresyeEnglish


Haitian Creole
appreciate (edit)


apresyeEnglish


Haitian Creole
indulge (edit)


apresyeEnglish


Haitian Creole
appreciative (edit)


apresye

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?  


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a