Search Result: apresye

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

appreciate verb

apresye Vèb

To know and accept the value of something.

Konnen ak aksepte valè yon bagay.

I appreciate my friend's candor.

Mwe apresye franchiz zanmi mwen an.

appreciate

apresye

appreciate

apresye

indulge

apresye

appreciative

apresye

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?